Полтавська область


ПОЛЕ МІСТИТЬ:
Населений пунктРайонПІБІнформаціяОбласть
БілоцерківціПирятинськийДорошенко Дмитро Прокопо-вич41 р., хлібороб, колгоспник, пом. 2 липня 1933 р. «через без­білковий набряк», ДАПО, ф.Р-9126, оп.З, спр.94, арк. 108 зв. ,Полтавська
БілоцерківціПирятинськийДорошенко Євдокія Іванівна0Полтавська
БілоцерківціПирятинськийЗ р.пом. 5 липня 1933 р. «через безбілковий набряк», ДАПО, ф.Р-9126, оп.З, спр.94, арк. 109. ,Полтавська
БілоцерківціПирятинськийДорошенко Катерина Лав-рентіївна63 р., хліборобка, член колгоспу, пом. 12 січня 1932 р. «від пор. серця», ДАПО, ф.Р-9126, оп.З, спр.87, арк.23. Дорошенко Кирило Олексан­дрович, ЗО р., хлібороб, член колгоспу, пом. 14 травня 1933 р. «через ослаблення серцевої ді­яльності», ДАПО, ф.Р-9126, оп.З, спр.94, арк.103. ,Полтавська
БілоцерківціПирятинськийДорошенко Марія Антонівна, 50 р., хліборобка, член колгос­пу, пом. 29 липня 1933 р. «через безбілковий набряк», ДАПО, ф.Р-9126, оп.З, спр.94, арк. 110 зв. ,Полтавська
БілоцерківціПирятинськийДорошенко Микола Панасо­вич4 р., пом. 27 липня 1933 р. «через безбілковий набряк», ДАПО, ф.Р-9126, оп.З, спр.94, арк. 110 зв. ,Полтавська
БілоцерківціПирятинськийДорошенко Митрофан Проко-пович73 р., хлібороб, член кол­госпу, пом. 1 червня 1933 р. «че­рез безбілковий набряк», ДАПО, ф.Р-9126, оп.З, спр.94, арк. 104 зв. ,Полтавська
БілоцерківціПирятинськийДорошенко Панас Васильо­вич29 р., хлібороб, член колгос­пу, пом. 21 липня 1933 р. «через безбілковий набряк», ДАПО, ф.Р-9126, оп.З, спр.94, арк. 110 зв. ,Полтавська
БілоцерківціПирятинськийДорошенко Петро Кирило-вич2 р., на утриманні батьків, хліборобів, членів колгоспу, пом. 26 квітня 1933 р. «від запалення легень», ДАПО, ф.Р-9126, оп.З, спр.94, арк.102. ,Полтавська
БілоцерківціПирятинськийДорошенко Сава40 р., хлібо­роб, член колгоспу, пом. 10 бе­резня 1933 р. (причину не вка­зано), ДАПО, ф.Р-9126, оп.З, спр.94, арк.79. ,Полтавська
БілоцерківціПирятинськийДорошенко Федір Іванович26 , р., хлібороб, член колгоспу, пом. 10 січня 1932 р. «від туберкульо-зулегень», ДАПО, ф.Р-9126, оп.З, спр.87, арк.19. ,Полтавська
БілоцерківціПирятинськийДорошенко Харитон Макси­мович40 р., хлібороб, позакол-госпик, пом. 15 лютого 1932 р. «від туберкульозулегень», ДАПО, ф.Р-9126, оп.З, спр.87, арк.29. Дорошенко Якилина Про-копівна, 28 р., хліборобка- , одноосібниця, пом. 26 червня 1933 р. «через безбілковий на­бряк», ДАПО, ф.Р-9126, оп.З, спр.94, арк 107 зв. ,Полтавська
БілоцерківціПирятинськийДохтаренко Андрій Данило­вич72 р., хлібороб, член колгос­пу, пом. 12 лютого 1933 р. «через хворобу серця», ДАПО, ф.Р-9126, оп.З, спр.94, арк.72. ,Полтавська
БілоцерківціПирятинськийДохторенко Євдокія Іванів­на15.01.1933 р.н., на утриманні батька, хлібороба, члена кол­госпу, пом. 13 листопада 1933 р., «токсичний ентерит», ДАПО, ф.Р-9126, оп.З, спр.94, арк.128. ,Полтавська
БілоцерківціПирятинськийДохторенко Явдоха Григорів­на02.04.1932 р.н., на утриманні батьків, хліборобів, членів кол­госпу, пом. 12 жовтня 1932 р. «від запалення легень», ДАПО, ф.Р-9126, оп.З, спр.87, арк.67. ,Полтавська
БілоцерківціПирятинськийДубина Василь Васильович75 , р., хлібороб, член колгоспу, пом. 23 березня 1932 р. «від міокар­диту серця», ДАПО, ф.Р-9126, оп.З, спр.87, арк.36. ,Полтавська
БілоцерківціПирятинськийДубина Митрофан Іванович, 65 р., хлібороб-одноосібник, ,Полтавська
БілоцерківціПирятинськийДАПОф.Р-9126, оп.З, спр.94, , арк.74. ,Полтавська
БілоцерківціПирятинськийДуброва Гаврило Корнійович, 70 р., хлібороб, член колгоспу, пом. 25 травня 1933 р. «через безбілковий набряк», ДАПО, ф.Р-9126, оп.З, спр.94, арк.105. Єна Ананій Євтихійович, 42 р., хлібороб, член колгоспу, пом. 6 вересня 1933 р. «від запалення легень», ДАПО, ф.Р-9126, оп.З, спр.94, арк.123. ,Полтавська
БілоцерківціПирятинськийЄна Варивон Іванович70 р., , хлібороб, член колгоспу, пом. 28 березня 1932 р. «від декомпен­сації серця», ДАПО, ф.Р-9126, оп.З, спр.87, арк.38. ,Полтавська
БілоцерківціПирятинськийЄна Василь МиколайовичЗ , міс, пом. 24 травня 1933 р. «від запалення мозку», ДАПО, ф.Р-9126, оп.З, спр.94, арк. 109. Єна Володимир Кирилович, 31 р., хлібороб, член колгоспу, пом. 4 червня 1933 р. «від завороту кишок», ДАПО, ф.Р-9126, оп.З, спр.94, арк. 104 зв. ,Полтавська
БілоцерківціПирятинськийЄна Ганна Онуфріївна67 р., , хліборобка, член колгоспу, пом. 2 лютого 1932 р. «від запалення легень», ДАПО, ф.Р-9126, оп.З, спр.87, арк.28. ,Полтавська
БілоцерківціПирятинськийЄна Грицько Михайлович, 66 р., хлібороб, член колгоспу, ,Полтавська
БілоцерківціПирятинськийЄна Кирило Демидович71 р., , хлібороб, член колгоспу, пом. 4 червня 1933 р. «від пор. серця», ДАПО, ф.Р-9126, оп.З, спр.94, арк. 104 зв. ,Полтавська
БілоцерківціПирятинськийЄна Лукерія Несторівна23 р., , хліборобка, член колгоспу, пом. 9 червня 1933 р. «від пор. серця», ДАПО, ф.Р.-9126, оп.З, спр.94, арк.105. ,Полтавська
БілоцерківціПирятинськийЄна Марія Степанівна3 р., , пом. 25 серпня 1933 р. (причину вказ. нерозбірливо), ДАПО, ф.Р-9126, оп.З, спр.94, арк. 111 зв. ,Полтавська
БілоцерківціПирятинськийЄна Наталія Степанівна68 р., , хліборобка, член колгоспу, пом. 1 червня 1933 р. (причину не вказано), ДАПО, ф.Р.-9126, оп.З, спр.94, арк. 104 зв. ,Полтавська
БілоцерківціПирятинськийЄна Петро Володимирович5 , р., пом. 4 червня 1933 р..«глисти», ДАПО, ф.Р-9126, оп.З, спр.94, арк. 104 зв. ,Полтавська
БілоцерківціПирятинськийЄна Степан Тарасович78 р., , хлібороб, член колгоспу, пом. 7 липня 1933 р. «через безбілко­вий набряк», ДАПО, ф.Р-9126, оп.З, спр.94, арк. 109. ,Полтавська
БілоцерківціПирятинськийЄна Тарас Макарович62 р., , хлібороб, член колгоспу, пом. 2 липня 1933 р. «через безбілко­вий набряк», ДАПО, ф.Р-9126, оп.З, спр.94, арк.108. ,Полтавська
^ Вгору