Донецька область


ПОЛЕ МІСТИТЬ:
Населений пунктРайонПІБІнформаціяОбласть
АвдіївкаАвдіївкаСозимова Міна Анто­нівна81 рік, інвалід. 22.03.1933 р. Від старечо­го маразму. ,Донецька
АвдіївкаАвдіївкаСолоненко Тимофій Да-видович48 років, робітник. 31.01.1933 р. Рак шлунку. ,Донецька
АвдіївкаАвдіївкаСорока Ганна Платонів-на30 років, мастильник. 11.12.1933 р. Від туберку­льозу легенів. ,Донецька
АвдіївкаАвдіївкаСтаростенко Антоніна Василівна28 років, служ­бовка. 02.01.1933 р. Вбитий потягом. ,Донецька
АвдіївкаАвдіївкаСтаростенко Марія Ан­дріївна75 років, [соціаль­ний стан не вказано]. 15.12.1932 р. Маразм. ,Донецька
АвдіївкаАвдіївкаСтежка Домна Дорофіїв-на23 роки, робоча. 14.02.1932 р. Зарізана потя­гом. ,Донецька
АвдіївкаАвдіївкаСтуденикова Олексан­дра Павлівна32 роки, ут­риманка. 22.03.1932 р. Сухо­та шлунку, легенів. ,Донецька
АвдіївкаАвдіївкаСтуденікова Миланія Петрівна40 років, вагар. 26.08.1933 р. Рак шлунку. ,Донецька
АвдіївкаАвдіївкаСуворов Матвій [по батькові не вказано]59 років, стрілочник. 15.01.1933 р. Від паралічу серця. ,Донецька
АвдіївкаАвдіївкаСучок Федір Дмитро­вич28 років, кочегар. 20.10.1932 р. діагноз: [не вказано]. ,Донецька
АвдіївкаАвдіївкаТертомасян Арест [по батькові не вказано]44 роки, пекар. 07.11.1932 р. Вада серця. ,Донецька
АвдіївкаАвдіївкаТимощук Валентина Ларионівнавік [не вказа­но], дитина. 13.07.1933 р. Від дизентирії. ,Донецька
АвдіївкаАвдіївкаТкаченко Парфентій Євдокимович70 років, ма­шиніст. 03.07.1933 р. Від за­палення легенів. ,Донецька
АвдіївкаАвдіївкаТроян Олена Степанів­на19 років, учениця. 15.07.1932 р. Від грипу. ,Донецька
АвдіївкаАвдіївкаТуболєва Раїса Артемі-внавік [не вказано], дитина. 26.11.1932 р. Від скарлати­ни. ,Донецька
АвдіївкаАвдіївкаТугиян Петро Іванович, 1 рік, дитина. 22.08.1933 р. Гострий дезинтерит. ,Донецька
АвдіївкаАвдіївкаТупіцина Марія Вуколів-на10 років, дитина. 08.05.1932 р. Від дизентирії. ,Донецька
АвдіївкаАвдіївкаФатеєва Ганна Юхимів­навік [не вказано], , соціальний стан не вказа­но]. 08.11.1932 р. Від черев­ного тифу. ,Донецька
АвдіївкаАвдіївкаФатьянов Іван Мико­лайович6 років, дитина. 14.06.1932 р. Утопленик. ,Донецька
АвдіївкаАвдіївкаФедосова Олександра Петрівна70 років, помічник машиністу. 22.03.1932 р. Від водянки. ,Донецька
АвдіївкаАвдіївкаФилонов Віктор Івано­вичвік [не вказано], дити­на. 08.09.1932 р. діагноз: [не вказано]. ,Донецька
АвдіївкаАвдіївкаФурсова Варвара Анд­ріївнавік [не вказано], ди­тина. 17.08.1933 р. Від запа­лення кишечника. ,Донецька
АвдіївкаАвдіївкаХодяков Олександрпетрович, 46 років, інспектор з праці. 21.12.1933 р. Крупоз­не запалення легенів. ,Донецька
АвдіївкаАвдіївкаЦинковська Раїса Андрі­ївна32 роки, службовець. 08.12.1933 р. Зарізана трам­ваєм. ,Донецька
АвдіївкаАвдіївкаЦиба Максим Федоро­вич83 роки, робітник. 26.05.1933 р. Від старечого маразму. ,Донецька
АвдіївкаАвдіївкаЧаус Олександр Заха-ров25 роки, [соціальний стан не вказано]. 19.06.1933 р. Від висипного тифу. ,Донецька
АвдіївкаАвдіївкаЧепак Михайло Данило­вич31 рік, помічник машині­сту. 08.06.1932 р. Від паралічу серця. ,Донецька
АвдіївкаАвдіївкаЧубенко Станіслав Васи­льович2 роки, дитина. 28.06.1932 р. діагноз: [не вка­зано]. ,Донецька
АвдіївкаАвдіївкаЧуднівєць Леонід Сидо­ровичвік [не вказано], слю­сар. 12.03.1933 р. Від запа­лення черева. ,Донецька
АвдіївкаАвдіївкаШабанов Сергій Семено­вич63 роки, робітник. 14.02.1933 р. від крупозного запалення легенів. ,Донецька
^ Вгору