Донецька область


ПОЛЕ МІСТИТЬ:
Населений пунктРайонПІБІнформаціяОбласть
АвдіївкаАвдіївкаНовохатня Валентина Харитонівна5 років, дитина. , 1932 р. Від скарлатини. ,Донецька
АвдіївкаАвдіївкаОстроцький Іван Васи-львоч67 років, пенсіонер. , 1933 р. Зарізаний потя­ ,Донецька
АвдіївкаАвдіївкаПашковська Гликерія Фадіївна35 років, слюсар. , 1932 р. Від черевного ,Донецька
АвдіївкаАвдіївкаПерекревтова Мотря Ан­дріївна59 років, [соціальний стан не вказано]. 02.11.1932 р. Від захворювання нирок. ,Донецька
АвдіївкаАвдіївкаПиляєва Євдокія Проко-півна30 років, тесляр. , 1933 р. Від висипного ,Донецька
АвдіївкаАвдіївкаПиляєва Інна Васильо­вичвік [не вказано], дитина. 08.04.1933 р. діагноз: [не вка­зано]. ,Донецька
АвдіївкаАвдіївкаПісоцкий Трохим Коно-нович65 років, передаточ­ний агент. 27.06.1933 р. Від міокардиту. ,Донецька
АвдіївкаАвдіївкаПлоскоголова Марія Іва­нівна49 років, завідуюча ма­газином. 30.10.1933 р. Від па­ралічу серця. ,Донецька
АвдіївкаАвдіївкаПоліщук Андрій Григорович45 років, конюх. , 1932 р. Від роздроб­ ,Донецька
АвдіївкаАвдіївкаПолянська Степанида Филимонівна58 років, ут­риманка. 08.04.1932 р. Від гострого запалення нирок. ,Донецька
АвдіївкаАвдіївкаПолянський Олександр Гавриловичвік [не вказа­но], дитина. 29.03.1932 р. діагноз: [не вказано]. ,Донецька
АвдіївкаАвдіївкаРошанюк Галина Рома­нівнавік [не вказано], міліціонер. 12.01.1933 р. Від опіку обличчя. ,Донецька
АвдіївкаАвдіївкаРеутов Федір Христо-форович34 роки, мастиль­ник. 08.04.1932 р. Зарізаний потягом. ,Донецька
АвдіївкаАвдіївкаРешетняк Авіона Олек­сандрівнавік [не вказано], дитина. 09.08.1932 р. Від дизентирії. ,Донецька
АвдіївкаАвдіївкаРешетняк Іван Олек­сандрович70 років, ма­шиніст. 24.11.1933 р. Від па­ралічу серця. ,Донецька
АвдіївкаАвдіївкаРожкова Параска Ники-форівна72 роки, молод­ший стрілочник. 10.07.1933 р. від запалення серцевого м’яза. ,Донецька
АвдіївкаАвдіївкаРосляков Анатолій Ми­колайович1 рік, дитина. , 1933 р. Від запалення ,Донецька
АвдіївкаАвдіївкаРябоконь Марія Степа­нівнавік [не вказано], дити­на. 06.08.1932 р. Від дизен-тирії. ,Донецька
АвдіївкаАвдіївкаСавинов Василь Олек­сандрович63 роки, нагля­дач вагонів. 09.07.1933 р. від запалення нирок. ,Донецька
АвдіївкаАвдіївкаСавченко Тимофій Ва­сильович69 роки, сторож. 23.09.1933 р. Самоповішен-ня. ,Донецька
АвдіївкаАвдіївкаСаєнко Євдокія Гнатів-на50 років, кондуктор. 31.12.1932 р. Від рак шлун­ку. ,Донецька
АвдіївкаАвдіївкаСаренко Сергій Івано­вич26 років, стрілочник. 06.08.1932 р. Від туберкуль­озу легенів. ,Донецька
АвдіївкаАвдіївкаСафонова Марія Степа- нівна68 роки, [соціальний стан не вказано]. 20.07.1932 р. Від старості. ,Донецька
АвдіївкаАвдіївкаСватухіна Віра Корніїв-на1 рік, дитина. 31.08.1933 р. Гостра бігунка. ,Донецька
АвдіївкаАвдіївкаСерга Никифір Івано­вич28 років, бібліоте-кар.26.03.1932 р. Від сипно­го тифу. ,Донецька
АвдіївкаАвдіївкаСергієнко Зінаїда Фе­дорівна20 років, безробіт-ня. 08.03.1933 р. Після опе­рації. ,Донецька
АвдіївкаАвдіївкаСкляров Петро Івано­вич18 років, кочегар. 06.01.1932 р. Вбитий потя­гом. ,Донецька
АвдіївкаАвдіївкаСкляров Семен Юхимо­вич70 років, пенсіонер. , 1932 р. Від запалення ,Донецька
АвдіївкаАвдіївкаСклярова Раїса Семе-нівна8 років, дитина. , 1933 р. Від порока ,Донецька
АвдіївкаАвдіївкаСнігоров Віктор Дмит­ровичвік [не вказано], ди­тина. 07.09.1933 р. Параліч серця. ,Донецька
^ Вгору